Tretiranje ožiljaka

Silikonski gelovi i pločice su neinvazivna terapija prvog izbora u liječenju ožiljaka. Kliničkim istraživanjima utvrđena je učinkovitost silikonskih preparata u smanjenju debljine ožiljka i u smanjenju simptoma.

CICA-CARE°

VIŠE

STRATADERM

VIŠE

STRATAMED

VIŠE

STRATACEL

VIŠE

STRATACTX

VIŠE

STRATAXRT

VIŠE

STRATAMARK

VIŠE