Liječenje rana po TIME konceptu

TIME koncept pripreme rane

Tijekom obrade dna rane T I M E¹ koncept ukazuje na prepreke koje se pojavljuju tijekom faza cijeljenja rane i podupire proces cijeljenja nudeći fazno-orijentirane terapijske mjere unutar cjelokupnog sustavnog koncepta liječenja.

Od uklanjanja devitaliziranog i nekrotičnog tkiva do učinkovitog suzbijanja patogena i uspostavljanja optimalno vlažnog okružja,  epitelizacije rane, granuliranog i vaskulariziranog područja rane, zaštite novostvorenog tkiva i pažljivog praćenja cijeljenja rane.

T –  Tissue        Uklanjanje nekrotičnog i odumrlog tkiva

I – Infection      Liječenje i prevencija infekcije

M – Moisture    Reguliranje sekreta

E – Edge          potpomaganje rubne epitelizacije
Širok spektar proizvoda za obradu rane tvrtke Smith & Nephew obuhvaća sve proizvode koje doprinose učinkovitoj, ciljanoj i isplativoj terapiji uz pomoć T I M E – a¹.

TIME koncept
TIME koncept liječenja rane prihvatila je krovno evropsko udruženje za liječenje rana EWMA u proljeće 2004.
Wound bed preparation >>

 

EWMA
Position DocumentatPosition DocumentatPosition DocumentatPosition Documentat

T=  tissue management = obrada tkiva

UKLANJANJE DEVITALIZIRANOG SLOJA-DEBRIDMENT

Uklanja se:

  • hipertrofično tkivo
  • devitalizirano tkivo
  • bakterije
  • stvara stimulativno okruženje.

Klinički pristup uklanjanju devitaliziranog sloja: kirurški, hidrokirurški, mehanički, biološki, enzimatski, autolizom …
I= Inflammatory and infection control = kontrola upale i infekcije

Kronične rane su uvijek kontaminirane, mogu imati koloniju bakterija, što može ići do kritičnog stupnja, a mogu se i inficirati.

Klinički pristup: uklanjanje devitaliziranog sloja, pažljiv odabir antimikrobnih obloga
M- Moisture balance = ravnoteža vlažnosti

Ranama je potrebno vlažno okruženje da bi zacijelile.

Klinički pristup: Potrebni su oblozi koji imaju sposobnost održavanja ravnoteže vlažnosti, a ne samo zadržavanja vlage na rani.
E- eptihelial advancement = poboljšanje    epitelizacije

Prije  TIME učinite TIM!!!!!

Prije nego što nastavite, preispitajte TIME koncept !

Proces epitelizacije može biti oslabljen izravno ili neizravno .

Klinička akcija: praćenje popravka epitela, ocjena napretka te korektivni terapijski postupci: uklanjanje devitaliziranog sloja, vakuum terapija, adekvatni oblozi, kožni graftovi, dodatne terapije.