Liječenje ulkusa

Otprilike 1% stanovništva pati zbog ulkusa potkoljenice – najčešći je kod starijih ljudi (iznad 65) a tri puta češće pojavljuje se kod žena nego kod muškaraca.

Najčešće vrste ulkusa potkoljenice su:

  • Venski ulkus potkoljenice
  • Arterijski ulkus potkoljenice
  • Ulkus potkoljenice miješane etiologije

Venski ulkus potkoljenice 


Venski ulkusi potkoljenice čine otprilike 70% svih ulkusa potkoljenice.  Venski ulkus nastaje kao posljedica već razvijene venske bolesti, kada  prisutno oštećenje površinskih, dubokih i perforantnih vena dovodi do venske hipertenzije. Ulkus je površinski, najčešće se pojavljuje  u području ispod koljena (područje dokoljenke) te ima neravne rubove. Tkivo ulkusa je najvećim dijelom moguće obnoviti. Količina eksudata može biti umjerena do velika, sve dok se generalni edem čitavog ekstremiteta drži pod kontrolom primjenom graduirane i kontinuirane kompresivne terapije u obliku kompresivne čarape ili terapijskog seta (specijalnog zavoja).

Arterijski ulkus potkoljenice 


Arterijski ulkus potkoljenice se pojavljuje kao posljedica arterijske bolesti kod koje smanjena perfuzija kroz donji ekstremitet ima za posljedicu ciklus oštećenja tkiva  (ishemija, hipoksija, nekroza) i nastanak ulkusa. Arterijska bolest po nastanku može biti bolest malih žila ili bolest velikih žila. Arterijski ulkusi potkoljenice najčešće su lokalizirani od razine maleola (gležanj) prema dolje na području čitavog stopala.

Imaju pravilne rubove i udubljeni su. Baza tkiva na dnu rane je blijeda i u većini slučajeva tkivo nije moguće obnoviti.

Za razliku od venskih ulkusa potkoljenice, kompresivna terapija NIJE prikladna metoda liječenja arterijskog ulkusa, već je potreban specijalistički pregled vaskularnog kirurga. Kada je to moguće, cilj je revaskularizirati ekstremitet. Ukoliko kirurška intervencija nije moguća, mogu se koristiti proizvodi za tretman rane.

Ulkusi potkoljenice miješane etiologije

Miješani ulkus nastaje prvenstveno kao posljedica  kronične venske insuficijencije donjeg ekstremiteta a potencijal cijeljenja je određen stupnjem istovremeno prisutne arterijske insuficijencije.

Moguće je imati istovremeno bolest vena i arterija. Ulkusi koji se pojavljuju kod ovih pacijenata mogu biti od obje vrste, međutim točna dijagnoza je presudna zato što je  kompresivna bandaža u rijetkim slučajevima prikladna, naročito ako je arterijska bolest  uznapredovala (ABPI<0.8). Liječenje miješanog ulkusa najčešće je usmjereno na tretman rane korištenjem gore opisanih metoda (ABPI >0.8).

Mogućnosti liječenja

Venski ulkus potkoljenice

Kompresija u obliku kompresivnih čarapa ili terapijskog gotovog zavoja na donjem ekstremitetu je prvi i najvažniji čimbenik konzervativne terapije venskog ulkusa potkoljenice.

Graduirana kompresija smanjuje nenormalno povišeni tlak u površinskim venama i može poboljšati funkciju zalistaka.Željeni ishod liječenja je zacijeljeni ulkus koji i ostaje izlječen.Dokazano je da graduirana kompresija ubrzava cijeljenje.

Iako je kompresija najvažnija komponenta terapije kod venskog ulkusa potkoljenice, neki ulkusi stvaraju vrlo velike količine eksudata, naročito tijekom prvih 1-2 tjedna liječenja.

Kod takvih slučajeva može se koristiti Allevyn* Non-Adhesive – usavršena hidrocelularna pjenasta obloga koja upija velike količine eksudata a također doprinosi stvaranju vlažnog okruženja za cijeljenjeili Durafiber visokoupijajuća obloga koja gelira u dodiru s eksudatom. U slučaju da treba djelovati na veliko zagađenje bakterijama, Acticoat*  obloga s nanokristalnim srebromje obloga izbora kao primarna obloga. Obje ove obloge postavljaju se nacijelu površinu rane, ispod kompresivnog zavoja.

Arterijski ulkus potkoljenice 


Nakon učinjene procjene vaskularnog specijaliste ovi ulkusi mogu zahtijevati debridman tj. uklanjanje mrtvog, nekrotičnog tkiva. U tom slučaju preporučene su gel obloge kao što je IntraSite* gel ili DurafiberAllevyn Non-Adhesive ili Allevyn Life je naročito koristan za arterijske ulkuse jer štiti i održava vlažno okruženje za cijeljenje rane.

Ulkusi potkoljenice miješane etiologije

Liječenje je povezano s prognozom i određuje ga venska/arterijska komponenta. Ako je ulkus pretežno venski, ima Doppler rezultat između 0.6-0.8 i bio je procijenjen kod specijaliste, reduciran sustav kompresije može biti prikladan.

Najšešće primjenivani protokoli u tretiranju ulkusa oblogama Smith Nephew u Hrvatskoj. Namijenjeno isključivo zdravstvenim djelatnicima.

Protokol liječenja ulkusa >>