February 2, 2016

Politika kvalitete i zaštite okoliša

„INEL-MED“ d.o.o. Mostar nastoji da na tržištu prometa medicinske opreme i medicinskog materijala, bude prepoznatljiv po kvalitetu proizvoda, usluga i ukupnog poslovanja.

Uvijek nastojimo ispuniti i nadmašiti očekivanja kupaca kao i zahtjeve tržišta u okviru kojih smo društveno odgovorni i ekološki osvješteni.

 

Ovu viziju ćemo ostvariti:

  • Kontinuiranim održavanjem i unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom i okolišem prema zahtjevima važećih standarda ISO 9001 i ISO 14001,
  • Primjenom zakonskih propisa i dobrih pravila struke,
  • Osiguranjem potrebnih resursa za normalno odvijanje procesa rada,
  • Osiguranjem stručnog usavršavanja zaposlenih kao i održavanjem dobrih uvjeta rada,
  • Postizanje boljih rezultata rada, pronalaženja zadovoljstva u radu i stvaranje kvalitetnije radne atmosfere,
  • Neprestanim razvijanjem dobrih poslovnih odnosa, profesionalnosti i uzajamnog povjerenja sa kupcima i dobavljačima.
  • Neprekidno poboljšanje efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom okoliša u „INEL-MED”-u osigurati će se stalnim-redovnim preispitivanjem i analizom prikupljenih podataka i informacija.
Post Types
About Admin